Beč je idući od centra ka periferiji podeljen u 23 oblasti tzv. distrikta kroz koje prolazi dobro organizovani gradski prevoz- 5 metro (U-Bahn), 113 autobuskih i tramvajskih linija.

Na ulicama dominira arhitektura XIX veka, uglavnom baroknih i renesansnih zdanja, a mogu se videti i brojna moderna dostignuća, poput zgrade Muzeja savremene umetnosti.

Ova moderna metropola koju godišnje poseti čak 4,5 miliona turista iz celog sveta čini jednu od devet austrijskih pokrajna i spada u 10 najrazvijenijih evropskih gradova.

Prve ljudske naseobine pronađene na teritoriji grada potiču iz mlađeg kamenog doba (5000 godina p.n.e.), a masovniju plansku izgradnju započeli su još Rimljani.
U periodu do početka vladavine Habsburgovaca Beč se značajno proširio, podignuti su prvi bedemi, izgrađeni manastiri, razvila se trgovina.
Narednih 600 godina obeležila je vladavina ove dinastije i u tom periodu stvorena je jedna od najvećih svetskih imperija. Sliku Beča u XVIII veku obeležava barok, vladavina cara Karla VI i njegove ćerke nadvojvotkinje Marije Terezije.

Kobni hici ispaljeni u Sarajevu bili su povod za izbijanje Prvog svetskog rata, a kraj istog, poraz Nemačkog Carstva i Austro-Ugarske primorali su nekada moćno carstvo na novi poredak.

Kao posledica toga 1918. godine proglašena je republika Austrija, a Beč je postao njen glavni grad.

Od Hitlerovog ulaska u zemlju 1938. godine, pa do kraja II svetskog rata Beč je doživeo da čak 42 puta bude bombardovan, čime su značajni delovi grada pretvoreni u pepeo i prah.

Konačno, 1955. u bečkom dvorcu Belvedere Austrija ponovo stiče svoju nezavisnost i proglašava „večnu neutralnost“.

Beč PROGRAM U PDF-U I CENOVNIKE
Hotel Theresianum
Detaljnije
Hotel ARION CITY
Detaljnije
Hotel MOZART
Detaljnije